Kontaktoplysninger

MENY Nordhavn, Southamptongade 2, 2150 København, 0451617@meny.dk, tlf. 35 130 130.

 

Cookies

Nogle cookies på denne website er afgørende for vigtige funktioner, og siden vil derfor ikke kunne fungere som forventet uden dem. Vi bruger også nogle ikke-væsentlige cookies til anonymt at spore besøgende eller forbedre din oplevelse af sitet.

1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Vores cookies kan ikke indeholde virus. Cookies kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

2. Sådan sletter eller blokere du for cookies

Du kan afvise brugen af cookies på din computer ved at vælge de relevante indstillinger i din browser. Vær opmærksom på, at uden cookies, er du ikke i stand til at bruge alle funktioner på websitet. Det er det altid muligt for brugeren at se, ændre eller slette disse cookies.

Vi håber, at vores brugere vil være glade for at tillade vores cookies, da de hjælper os med at forbedre vores website, yde den bedste service og give brugeren en bedre oplevelse.

Hvis du ikke ønsker at bruge cookies fra dette website kan du – i de fleste nyere browsere – vælge “avancerede cookie-indstillinger” under “Internetindstillinger” og tilføje vores website til listen over websteder, hvorfra du ønsker at blokere cookies.

Der kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies browseren har gemt.

Hvis du indstiller din browser til at afvise cookies i almindelighed, bør du være opmærksom på, at der kan være funktioner på forskellige websites, der ikke fungerer som et resultat af dette.

3. Formål med cookies på vores website

 • Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
 • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
 • Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer vi tror er mest relevante og hvor ofte den samme annonce vises.

Sitet anvender cookies fra tredjeparter. Se mere nedenfor.

4. Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

5. Annoncenetværk

Websitet anvender følgende annoncenetværk:

Adform

Brug af personoplysninger

I forbindelse med dit medlemskab af en af vores kundeklubber, tilmelding til markedsføring, hvis du er ansat i koncernen, hvis vi har et professionelt samarbejde med dig eller øvrige lignende forhold, er det nødvendigt for os at behandle personoplysninger om dig om kunde, medarbejder eller samarbejdspartner.

Som led i en ansvarlig persondatapolitik og for at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer MENY Nordhavn løbende, hvor høj risikoen er for, at behandlingen af dine personoplysninger påvirker dine grundlæggende rettigheder. MENY Nordhavn tilpasser løbende sine interne retningslinjer samt sikkerhedsniveauet for behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af vurderingen.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Meny Nordhavn, skal du rette henvendelse på 0451617@meny.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

 

FORMÅL & GRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER
MENY Nordhavn behandler alene dine personoplysninger til bestemte og på forhånd definerede formål, samt i forbindelse med administration, service eller kontrol udført af MENY Nordhavn til dig som medarbejder, kunde eller samarbejdspartner eller som led i MENY Nordhavns almindelige drift.

MENY Nordhavn vil eksempelvis behandle dine personoplysninger:

 • Hvis du er ansat eller søger ansættelse i MENY Nordhavn
 • For at kunne yde dig som kunde den bedst mulige service
 • Hvis du er samarbejdspartner og leverer til eller køber ydelser og produkter af MENY Nordhavn
 • For at kunne udsende markedsføring, såfremt du har samtykket hertil
 • For at kunne opfylde en aftale vi har indgået med dig som kunde, medarbejder eller samarbejdspartner
 • For at kunne efterleve retsregler eller for at fastslå eller forsvare eventuelle retskrav
 • For at kunne yde service til gavn for vores medlemmer af vores kundeklubber samt kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere
 • For at kunne tilbyde vores medarbejdere at bruge medarbejder-app’en.

MENY Nordhavn behandler alene relevante og tilstrækkelige personoplysninger om dig i henhold til de formål, der er defineret i denne persondatapolitik eller en særskilt persondatapolitik.

DISSE OPLYSNINGER BEHANDLER VI
Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

a) Vi behandler personoplysninger om dig:

 • Som er nødvendige og relevante for at kunne yde den service, vi skal levere til dig som kunde
 • Som er et nødvendigt eller naturligt led i MENY Nordhavns forretningsgange
 • For at kunne opfylde vores forpligtelse og varetage samarbejdet med dig som samarbejdspartner, dette omfatter også i nogle tilfælde almindelige personoplysninger for eksempel kontaktoplysninger på vores samarbejdspartneres medarbejdere.
 • Som er nødvendige for at kunne administrere dit ansættelsesforhold i MENY Nordhavn.

De oplysninger MENY Nordhavn behandler om dig vil som udgangspunkt være almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, kontaktoplysninger og lignende.

I visse tilfælde kan det være nødvendigt for MENY Nordhavn at behandle fortrolige oplysninger, f.eks. dit CPR-nr. eller følsomme oplysninger, f.eks. helbredsoplysninger. Behandlingen af fortrolige eller følsomme oplysninger vil oftest ske for at MENY Nordhavn kan opfylde lovmæssige forpligtelser, som led i dit ansættelsesforhold i MENY Nordhavn eller i forbindelse med retslige krav, for eksempel i forsikringssager.

b) Tv-overvågning:
MENY Nordhavns faciliteter, herunder butikker, lagre, produktionsenheder og kontorer har tv-overvågning installeret.

Formålet med tv-overvågningen er dels kriminalitetsforebyggende og dels at skabe tryghed for MENY Nordhavns medarbejdere.

De områder der er tv-overvågede skal være tydeligt afmærkede på MENY Nordhavns lokationer, og alle optagelser gemmes i maksimalt 30 dage, før disse automatisk slettes. I tilfælde af mistanke om eller konstatering af kriminelle forhold, vil tv-overvågningen blive gemt og overdraget til politiet eller anden relevant offentlig myndighed, og altså ikke slettes inden 30 dage.

Har du konkrete spørgsmål til MENY Nordhavns brug af tv-overvågning, er du velkommen til at kontakte afdelingen for koncernsikkerhed på tlf. 35 130 130.

c) Behandling af personoplysninger som led i jobansøgning:
MENY Nordhavn håndterer selv jobansøgninger og rekruttering, der som udgangspunkt sker gennem rekrutteringsdatabaser. Vi henviser dig derfor til vores rekrutteringssystem, som du kan finde her for Dagrofa og her for FoodService Danmark, både hvis du ønsker at søge en stilling, som Dagrofa koncernen har slået op, men også hvis du ønsker at søge uopfordret. Du kan læse mere om Dagrofas rekrutteringsproces HER.

HVEM MODTAGER DINE PERSONOPLYSNINGER
Videregivelse af personoplysninger kan ske inden for MENY Nordhavn såvel som med relevante tredjemænd. Videregivelse kan for eksempel ske til databehandlere, samarbejdspartnere i forbindelse med markedsføringstiltag, der er givet samtykke til, eller til eksterne IT-leverandører som led i drift og support af MENY Nordhavns IT-systemer.

MENY Nordhavn sikrer, at der er lovligt grundlag for videregivelsen af personoplysningerne, inden denne finder sted. Har du spørgsmål angående videregivelse af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte MENY Nordhavn.

Videregivelse kan desuden ske, når MENY Nordhavn som følge af lov, myndighedskrav eller retskrav er pålagt at videregive oplysninger.

MENY Nordhavn sikrer, at videregivelse af dine personoplysninger altid sker ved hjælp af tekniske foranstaltninger, som tilbyder en passende sikkerhed, når det tages i betragtning, hvilken type personoplysning, der er tale om. Dette kan for eksempel være ved hjælp af kodeordsbeskyttede dokumenter/filer eller kryptering.

MENY Nordhavn sørger for, at der med MENY Nordhavns databehandlere er indgået lovpligtige databehandleraftaler.

Hvis du interagerer med MENY Nordhavns sider på de Sociale Medier modtager udbyderen af de Sociale Medier personoplysninger om dig. MENY Nordhavn er fælles dataansvarlig for denne behandling sammen med udbyderen og behandlingen sker i overensstemmelse med denne politik.

OVERFØRSEL TIL 3. LANDE
Det kan ske at der videregives personoplysninger til aktører uden for EU/EØS-området, f.eks. i tilfælde hvor MENY Nordhavn benytter sig af IT-systemer, samarbejdspartnere eller servere, som befinder sig uden for EU/EØS-området. I sådan et tilfælde sikrer MENY Nordhavn kontraktsligt at samarbejdspartneren lever op til kravene i lovgivningen samt i denne persondatapolitik, så du fortsat kan føle dig sikker på, at dine personoplysninger behandles forsvarligt.

HVOR STAMMER PERSONOPLYSNINGERNE FRA
I langt de fleste tilfælde vil MENY Nordhavn alene behandle personoplysninger om dig, som er modtaget direkte fra dig, eller som du har givet MENY Nordhavn tilladelse til at indsamle andetsteds. Skulle det være tilfældet, at MENY Nordhavn har modtaget dine personoplysninger fra tredjemand, vil du blive kontaktet med oplysning om, hvem der har videregivet dine personoplysninger til MENY Nordhavn, hvordan dine personoplysninger behandles og dine rettigheder i henhold til denne behandling.

SIKKERHED VED BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGERNE
Med henblik på at sikre at MENY Nordhavn alene behandler relevante og nødvendige personoplysninger om dig samt for at sikre overholdelsen af såvel lovgivningsmæssige samt MENY Nordhavn egne retningslinjer vedrørende sikkerhed og sletning af personoplysninger, anvender MENY Nordhavn flere IT- løsninger, som skal sikre, at dine personoplysninger omgives af et passende sikkerhedsniveau . MENY Nordhavns IT-løsninger er ligeledes indrettet således, at det alene er relevante medarbejdere med et arbejdsbetinget behov herfor, der har adgang til dine personoplysninger.

MENY Nordhavn har opstillet interne retningslinjer for både digital og manuel behandling af personoplysninger, som skal følges af alle MENY Nordhavns medarbejdere. Disse retningslinjer indeholder blandt andet procedurer for dataansvar, sletning og generel behandling af personoplysninger.

MENY Nordhavns IT-sikkerhed og interne retningslinjer bliver løbende afprøvet og gennemgået for altid at sikre et aktuelt og tidsvarende sikkerhedsniveau som led i MENY Nordhavns ansvarlige behandling af personoplysninger.

MENY Nordhavn sikrer så vidt muligt, at der alene behandles opdaterede og aktuelle personoplysninger om dig. Derfor kontrollerer og opdaterer MENY Nordhavn løbende dine personoplysninger. Da MENY Nordhavns services til dig, i høj grad er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, bedes du tage kontakt til, såfremt der sker ændringer i dine personoplysninger. Du har altid ret til at få berigtiget eventuelle urigtige personoplysninger om dig. Se evt. nærmere under punktet om ”Dine rettigheder”.

PROFILERING & AUTOMATISKE AFGØRELSER
MENY Nordhavn anvender som udgangspunkt ikke profilering eller automatiske afgørelser på baggrund af de personoplysninger MENY Nordhavn har indsamlet om dig.

Såfremt MENY Nordhavn i særlige tilfælde fraviger dette udgangspunkt og foretager profilering eller automatiske afgørelser, vil du specifikt blive oplyst herom forinden afgivelsen af dine personoplysninger.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod profilering og automatiske afgørelser. Vi henviser i øvrigt til de specifikke persondatapolitikker for vores kundeklubber og nyhedsbreve samt til vores cookiepolitik.

RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE
I visse tilfælde vil MENY Nordhavns behandling af dine personoplysninger bero på et samtykke, du har givet til denne behandling.

Dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger er frivilligt, men kan være nødvendigt, for at MENY Nordhavn kan levere bestemte ydelser eller services til dig som kunde. I de tilfælde hvor du skal give samtykke, for at MENY Nordhavn kan behandle dine personoplysninger, bliver du informeret om behandlingen af dine personoplysninger, inden du skal afgive samtykket.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage ved at henvende dig til MENY Nordhavn eller til den konkrete butik eller datterselskab, som samtykket er givet til. Du skal være opmærksom på, at det kan være forbundet med konsekvenser i forhold til de ydelser eller services MENY Nordhavn yder til dig, hvis du tilbagekalder dit samtykke til behandling af dine personoplysninger. MENY Nordhavn skitserer disse konsekvenser i forbindelse med det enkelte samtykke.

Hvis MENY Nordhavn ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, oplyses du om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt – beder MENY Nordhavn om dit samtykke, før behandlingen påbegyndes. Såfremt MENY Nordhavn har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyses du herom.

Trækker du dit samtykke tilbage, har tilbagetrækningen først virkning fra dette tidspunkt. Dermed påvirkes lovligheden af MENY Nordhavns behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke frem til dette tidspunkt ikke.

DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til MENY Nordhavns behandling af oplysninger om dig.

Ønsker du at gøre brug af disse rettigheder, kan du kontakte MENY Nordhavn via de anførte kontaktoplysninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MENY Nordhavn behandler om dig.

Du kan indsende en indsigtsbegæring til MENY Nordhavn ved at anvende den formular, som du finder på koncernselskabernes hjemmesider. Du kan også kontakte MENY Nordhavns enheder via den ovenfor anførte e-mail adresse.

Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for MENY Nordhavns almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling:
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må MENY Nordhavn fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MENY Nordhavns behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

KLAGE TIL DATATILSYNET
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, MENY Nordhavn behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.